Menu Driver Sign-Up

จองรถอย่างไร

หลังจากได้รับการอนุมัติการสมัคร กดปุ่ม “Drive” และกดปุ่ม “Create Route” และระบุวันและเวลาในการเดินทาง ผู้โดยสารจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเพื่อจองการเดินทาง คุณสามารถเลือกรับผู้โดยสารที่เหมาะกับการเดินทางร่วมกัน