Menu Driver Sign-Up

GrabBike แตกต่างจาก GrabExpress อย่างไร?

  • GrabBike (แกร็บไบค์) ให้บริการรับส่พัสดุ หรือเอกสารแบบทันทีในพื้นที่กรุงเทพฯ และให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น Grab เท่านั้น

  • GrabExpress (แกร็บเอ๊กซ์เพรส) ให้บริการรับส่งเฉพาะพัสดุขนาดเล็กและเอกสาร โดยจะเป็นรับวันนี้ แต่ส่งวันทำการถัดไปทั่วประเทศไทย และให้บริการผ่าน http://th.grabexpress.com/ เท่านั้น