Menu Driver Sign-Up

Grab for Work ทำงานอย่างไร

คุณสามารถจัดการการเดินทางของทีมย่อยหรือของทั้งบริษัทผ่านฟีเจอร์ที่ตั้งค่าได้แบบออนไลน์

เพียงล็อกอินที่หน้าเว็บไซต์ www.grab.com/work และตั้งค่า Grab for Work ง่ายๆ ในสองขั้นตอน
1. ล็อกอินด้วยบัญชี Grab ของคุณ
2. ตั้งค่ากลุ่ม
3. เชิญพนักงานของคุณเข้ากลุ่มผ่านอีเมลบริษัท

เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย พนักงานของคุณสามารถเดินทางด้วยพาหนะหลากหลายของ Grab และแท็กการเดินทางที่เกี่ยวกับงานเข้ามายังกลุ่มนี้

อีกทั้งคุณยังสามารถตั้งกฎเกณฑ์การเดินทาง เปิดตัวเลือกการชำระค่าโดยสารเพิ่มเติม (ได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต หรือรูปแบบอื่น) เพื่อช่วยให้พนักงานเดินทางสะดวกขึ้น