Menu Driver Sign-Up

Grab for Work คืออะไร?

Grab for Work (แกร็บ ฟอร์ เวิร์ค) คือโซลูชั่นใหม่ในการจัดการการเดินทางขององค์กร ทำให้ผู้ดูแลการเบิกจ่ายการเดินทางของพนักงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็นข้อมูลเชิงลึกของพนักงาน ทั้งแบบรายบุคคลและกลุ่ม องค์กรสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดตั้งกลุ่มพนักงาน ติดตามค่าใช้จ่ายการเดินทาง กำหนดกฎเกณฑ์และตั้งค่าการชำระค่าโดยสารได้อย่างยืดหยุ่น