Menu Driver Sign-Up

สามารถระบุคำข้อร้องพิเศษอะไรเพิ่มได้บ้าง

ให้คำนึงว่าแกร็บฮิทช์เป็นเพียงช่องทางที่ทำให้ผู้ที่ไปเส้นทางเดียวกันไปด้วยกัน ไม่ใช่บริการรับจ้างรถหรือแท็กซี่ เหมือนแกร็บเท็กซี่หรือแกร็บคาร์ อยากให้ผู้โดยสารคำนึงไว้ว่าคนขับรถให้ท่านเป็นผู้ใจดีให้ท่านติดรถไปด้วยในราคาสบายกระเป๋า เราสนับสนุนให้ผู้โดยสารกระทำกับคนขับเหมือนเพื่อน ไม่ใช่ผู้บริการ เราอยากให้การเดินทาง เริ่มจากการนั่งเบาะหน้าและทักทายกัน