Menu Driver Sign-Up

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับคนขับแกร็บฮิทช์

1. กรณีที่จะถึงจุดรับเร็วขึ้นหรือช้าลง แจ้งผู้โดยสารก่อนเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับทราบและเตรียมตัว

2. อย่าวางของที่ไม่จำเป็นบนเบาะที่นั่ง และควรเก็บของที่ไม่จำเป็นไว้ที่เก็บของท้ายรถ เพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง

3. แสดงมิตรภาพอันดีให้แก้ผู้ร่วมทาง