Menu Driver Sign-Up

หากมีสัมภาระ หรือ สิ่งอื่นเช่น สัตว์เลี้ยงขนาดเล็กต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถเขียนความต้องการพิเศษของท่าน อาทิเช่น มีสัมภาระ หรือมีสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก ได้ในช่อง “ข้อความถึงคนขับ” ทั้งนี้คนขับจะใช้ข้อมูลนี้พิจารณาว่าจะรับคอนเฟริมการจองรถของท่านหรือไม่