Menu Driver Sign-Up

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สามารถเรียกร้องให้ผู้โดยสารร่วมรับผิดชอบได้หรือไม่

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยรถยนต์ควรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่หากคนขับและผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-021-2500 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือส่งอีเมลมาที่ grabhitch.bkk@grab.com