Menu Driver Sign-Up

ฉันทำการจองแกร็บฮิทช์ แต่คนขับไม่เคยมารับ ฉันควรทำอย่างไร

เราแนะนำให้ท่านพยายามติดต่อคนขับ หากติดต่อไม่ได้มาแจ้งเรื่องกับเราไว้ผ่านอีเมล์ grabhitch.bkk@grab.com