Menu Driver Sign-Up

็ฉันจะเบิกเงินออกมาจากกระเป๋าตังค์คนขับได้อย่างไร

คุณสามารถทำตามขั้นตอนการเบิกเงินปกติ แต่หากพบปัญหาสามารถติดต่อทางทีมของเราได้เพื่อขอความช่วยเหลือ