Menu Driver Sign-Up

ใครจะได้รับสิ่งของที่บริจาค?

เราได้เกียรติร่วมงานกับมูลนิธิกระจกเงา ที่จะรับสิ่งของเหล่านี้ไปจัดส่งมอบต่อโดยตรงให้กับหน่วยงาน ครอบครัว เด็กๆ ที่ขาดแคลน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของ มูลนิธิกระจกเงา โดยตรงได้ที่ http://www.mirror.or.th/indexeng.php