Menu Driver Sign-Up

มีจำกัดจำนวนชิ้นขั้นต่ำในการส่งหรือไม่?

ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ เรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าลูกค้าจะส่งกี่ชิ้นก็ตาม