Menu Driver Sign-Up

มีการจำกัดขนาดหรือน้ำหนักของของบริจาคหรือไม่?

สิ่งของที่เรารับบริจาคควรมีขนาดไม่เกินกล่อง ขนาด 16x16x16 นิ้ว และน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. และจัดเรียงในแบบที่ไม่ตกแตกได้ง่ายขณะขนส่งผ่านจักรยานยนต์ เราไม่รับบริจาคสิ่งของที่แตกหักง่าย แหลมคมมีอันตราย อาหาร ยาเสพติด ของผิดกฎหมาย เครื่องประดับมีค่า หรือเงินสด