ฉันไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ ทำไม? | Grab TH
ฉันไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ ทำไม? | Grab TH
Menu Driver Sign-Up

ฉันไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ ทำไม?

โค้ดส่วนลดบางประเภทไม่สามารถนำมาใช้งานในการเรียกรถ GrabCar ได้