Menu Driver Sign-Up

ฉันสามารถบริจาคสิ่งของประเภทใดได้บ้าง?

กรุณาเลือกบริจาคสิ่งของที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4 ถึง 12 ปี ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งของใหม่ และของใช้แล้วที่สภาพยังดี พร้อมส่งต่อ เช่น หนังสือใหม่หรือใช้แล้ว ตุ๊กตา อุปกรณ์การเรียนเสริมสร้างความรู้ หรือเสื้อผ้าที่ยังสภาพดี หรือหลายอย่างผสมกัน กรุณาเก็บใส่หีบห่อไว้ ไม่จำเป็นต้องแกะ เพื่อความสะดวกในการตรวจนับ