Menu Driver Sign-Up

ฉันต้องมีโทรศัพท์แอนดรอยเพื่อขับกับแกร็บคาร์หรือไม่

ใช่ ในณะนี้ Driver App ของเราสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์แบบแอนดรอยเท่านั้น