Menu Driver Sign-Up

ฉันจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมเมื่อมีการมารับของบริจาคหรือไม่?

การบริจาคครั้งนี้คุณไม่ต้องชำระค่าส่งใดๆ ทั้งสิ้น ทาง Grab จะรับผิดชอบค่ารับ-ส่งของเหล่านี้ด้วยตนเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทั้งฝั่งผู้ใช้และผู้ขับ