Menu Driver Sign-Up

ของบริจาคจะถูกเก็บไว้ที่ไหน?

สิ่งของที่คุณบริจาคเข้ามาจะถูกเก็บที่ออฟฟิศของ Grab แล้วค่อยจัดส่งไปที่มูลนิธิในลำดับถัดไป