Training

วิธีการยกเลิกงาน

หากพาร์นเนอร์ ติดปัญหาระหว่างกระรับงาน ซึ่งเป็นสาเหตุไม่สามารถให้ไปรับผู้ใช้บริการได้ ท่านสามารถยกเลิกงานได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีดังต่อไปนี้