Code of Conduct: Driver / Delivery Partner Guidelines

EN
TL

Ang Grab ay may ZERO-tolerance policy sa anumang violations sa ating Driver Code of Conduct. Ang Driver Code of Conduct ang magsisilbing guidelines o pamantayan ng bawat independent driver-partner at delivery-partner bilang parte ng Grab community. Ang Guidelines naman ang gabay kung sakaling may paglabag sa Driver Code of Conduct kung saan maaaring magresulta sa warnings, suspension o termination ng account (user access) sa ating platform.