Quick Tips from President, Grab

Habang lumalaki ang ating pamilya, nais namin itaas ang kalidad ng serbisyo at safety ng ating platform. Hindi namin kaya ito nang mag-isa, kailangan namin ng tulong ninyo.

Kahit sa simpleng paraan, makakapagbigay ka ng 5-star service. Narito ang 3 winning tips mula kay Brian, hatid sa inyo ng GrabAcademy!