Alamin ang proseso ng iba’t ibang GE Service Types!

Ang original at nauna! Ang iyong paboritong Door-to-Door delivery service.

 • Pick-Up: One (1) only
 • Drop-Off: One (1) only
 • Kailangan ng Working Capital? Hindi
Importanteng Reminders:
 • Communication is key. Laging kausapin via call o GrabChat ang parehong sender at recipient ng package para klaro ang aumang detalye ng delivery.  
 • For Cash bookings. Ugaliing kolektahin mula sa sender ang fare payment at huwag na hintayin na ikaw ang sabihan. Magkolekta lamang sa receiver kung sinabi ni sender na sa receiver ang bayad. Ito ay para rin hindi  madoble ang charge. 
 • For Cashless (GrabPay) bookings. Wala kang sisingilin mula sa sender o recipient. Matatanggap mo ang payment sa iyong Credit Wallet pagkatapos ng booking. 

Paano kung No-Show ang customer?

1. I-contact ang Recipient ng at least 3x.
2. Kung hindi ma-contact, tawagan ang Sender para siya ang mag-contact sa Recipient.
3. Kung hindi rin ma-contact ang Sender, i-contact ang Grab admin para sila ang mag-cancel ng booking.

HUWAG MAG_ALALA. Ito ay itinuturing na VALID CANCEL at hindi ito makakaapekto sa iyong Driver Cancel Rate. Matatanggap mo parin ang fare payment sa iyong Cash Wallet within 2-3 days.

Siguraduhin lang na ibalik ang order item sa Grab office ASAP.​

One Pick-Up, Multiple Deliveries!

 • Pick-Up: One (1) only
 • Drop-Off: Minimum of two (2), maximum of (7) per booking/customer
 • Kailangan ng Working Capital? Hindi

Importanteng Reminder: 

 • Sundin ang pagkasunod-sunod ng drop-offs na nakalagay sa app.
 • Hindi pwede mag-skip o unahin ang drop-off na iyong gusto. Huwag mag-alala dahil iaayos ng system ang drop-offs base sa pinakamalapit mula sa iyo.

Paano kung No-Show ang customer?

1. I-contact ang Recipient ng at least 3x.
2. Kung hindi ma-contact, tawagan ang Sender para siya ang mag-contact sa Recipient.
3. Kung hindi rin ma-contact ang Sender, i-contact ang Grab admin para sila ang mag-cancel ng booking.

HUWAG MAG_ALALA. Ito ay itinuturing na VALID CANCEL at hindi ito makakaapekto sa iyong Driver Cancel Rate. Matatanggap mo parin ang fare payment sa iyong Cash Wallet within 2-3 days.

Siguraduhin lang na ibalik ang order item sa Grab office ASAP.​

Sample Job Card:

Magkakasamang jobs (pick-up at drop-off) sa iisang booking!

 • Pick-Up: Minimum of one (1), maximum of seven (7)
 • Drop-Off: Minimum of one (1), maximum of seven (7)
 • Kailangan ng Working Capital? Hindi

Paano ito gumagana?

Parang GrabExpress Instant lang pero mas maraming pick-up at drop-off!

 1. Laging i-contact ang sender at recipient bago pumunta sa destination.
 2. Tingnan at suriin nang mabuti ang parcel for delivery.
 3. Para sa sender at recipient: lalabas ang “Collect Delivery Screen”
  • Kung Cash, kolektahin ang payment. 
  • Kung GrabPay, walang kailangan kokletahin. 
 4. Kunan ng litrato ang parcel para sa Proof of Pick-Up at Proof of Drop-Off.
 5. I-confirm ang pick-up o drop-off.

Sample Job Card:

TANDAAN: Sundin ang pagkakasunod-sunod ng bookings na nakalagay sa app. Ito ay nakaayos sa pinakamagandang ruta para sa iyo. 

Importanteng Reminders:

 • Laging sundin ang nakalagay sa Collect Delivery Screen. Magkaiba ang fee ng rider sa fee ng customer. Ang earnings adjustment ay galing sa Grab. 

 • Ang gems ay nabibilang sa bawat job na nagawa.
 • Maaaring zero ang iyong minimum balance at makatanggap ka pa rin ng Same Day booking.
 • Pwede mong baguhin ang pagkakasunud sunod ng ruta kung sa tingin niyo’y mas makakatipid kayo sa oras. Napabilis niyo na ang trabaho, makukuha niyo pa ang parehong delivery fee

  • Pwede lang ito gamitin para sa valid reasons tulad ng:
   • Hindi ma-contact ang sender o recipient
   • Emergency situations
  • Hindi mag-iiba ang total fare kahit na baguhin ang route 

Tulungan natin ang mga buyers na makabili ng basic needs mula sa ating mga sellers!

 • Pick-Up: One (1) only
 • Drop-Off: One (1) only
 • Kailangan ng Working Capital? Hindi

Paano ito gumagana?

 1. Makikita mo sa iyong job card ang GrabExpress Instant – Corporate (COD)
 2. Pumunta sa pick-up at kunin ang package.
 3. Pumunta sa drop-off at ibigay ang order sa customer.
  • Kung CASH ang payment, kokolektahin mo ang COD value at fare mula sa customer
  • Kung GrabPay ang payment, ang COD value lang ang iyong kokolektahin mula sa customer. Derecho na sa iyong Grab wallet ang fare

TANDAAN: Laging i-top up ang iyong Credit Wallet pagkatapos ng lahat ng COD bookings for the day para hindi mag-negative ang wallet.

Sample Job Card:

Bookings na galing sa food partner ni GrabExpress.  Sure bookings dahil galing sa partner mismo.

 • Pick-Up: One (1) only
  • Ang pick-up ay sa isang merchant o restaurant
  • Ikaw ang magbabayad ng food order item 
 • Drop-Off: One (1) only
 • Kailangan ng Working Capital? Oo
 • Minimum Working Capital Requirement: PHP 2,000

Paano ito gumagana?

 1. Gagawa ng booking ang food partner o store branch via GrabExpress Food Delivery. Basahin ang Notes section para siguradong klaro lahat ng detalye. 
 2. I-accept ang booking.
  • TANDAAN: Laging dalhin ang Grab bag at ingatan ang order para mapanatili ang quality nito. 
 3. Pumunta sa pick-up point at bayaran ang order gamit ng iyong Working Capital. NOTE: May special lane o counter para sa Grab riders.
  • Itago ang Official Receipt (OR) dahil ibibigay mo ito sa customer. 
 4. Pumunta sa drop-off para ibigay ang order sa customer. 
 5. Cashless (GrabPay) parati ang mga bookings dito.
  • Ang delivery fee sa app ay papasok sa iyong Credit Wallet pagkatapos ng job.
  • Ang order value naman o ang inabonohan mo ay ibabayad sa iyo ng customer in cash pagdating sa drop off point. Ibase ang order value sa receipt ng restaurant.

Paano kung no-show ang Recipient? 

Pwede mong i-cancel ang booking.

Huwag mag-alala. Hindi affected ang iyong Driver Cancel Rate at matatanggap mo ang food reimbursement in cash pag binalik ang order sa partner store.

Gawin ang sumusnod:  

 1. I-contact ang Recipient. 
 2. Kung wala parin after 3x na pagtawag, i-contact ang Sender. 
 3. Bumalik sa merchant branch (pick-up point) para ibalik ang pagkain. Ang merchant ang magbabayad sa iyo.

Sample Cancellation: 

Sample Job Card:

Ang pabili service ng GrabExpress! Pwedeng gamot, grocery, at iba pang basic needs! 

 • Pick-Up: One (1) only
 • Drop-Off: One (1) only
 • Kailangan ng Working Capital? Oo
 • Minimum Working Capital Requirement: PHP 2,000

Paano ito gumagana?

 1. Gagawa ng booking ang customer via GrabExpress Pabili/GrabAssistant. Ilalagay ng customer ang kanyang ipapabali sa Notes section.
  • Karaniwang ang Sender at Recipient ay pareho ang nakalagay na pangalan dahil ang recipient ang nagpapabili mula sa store. 
  • Makikita sa Notes section ang suggested na working capital na kailangang dalhin bilang pangbili. TANDAAN: Hindi lalagpas ang order sa PHP 2,000 kaya laging magdala ng at least 2k.
 2. I-accept ang booking.
 3. Pumunta sa pick-up point para bilhin ang item. Abonohan ang item gamit ang iyong Working Capital.
 4. Pumunta sa drop-off point para i-deliver ang order. Ibigay ito sa customer at kolektahin ang order value.
  • Kung Cash ang booking, kokolektahin mo ang order value at ang delivery fee. I-base ang order value sa resibo at ang delivery fee sa nakalagay sa app.
  • Kung Cashless (GrabPay) ang booking, hindi na kailangang singilin ang delivery fee dahil papasok ito sa iyong Credit Wallet pagkatapos ng booking.

Paano kung No-Show ang customer?

1. I-contact ang Recipient ng at least 3x.
2. Kung hindi ma-contact, tawagan ang Sender para siya ang mag-contact sa Recipient.
3. Kung hindi rin ma-contact ang Sender, i-contact ang Grab admin para sila ang mag-cancel ng booking.

HUWAG MAG_ALALA. Ito ay itinuturing na VALID CANCEL at hindi ito makakaapekto sa iyong Driver Cancel Rate. Matatanggap mo parin ang fare payment sa iyong Cash Wallet within 2-3 days.

Siguraduhin lang na ibalik ang order item sa Grab office ASAP.​

Sample Job Card:

Sample Notes section na naglalaman ng detalye ng ipapabili ng customer:

Siguraduhing naka-ON lahat ng Service Types at naka-Auto Accept para tuloy-tuloy ang pasok ng bookings!