Menu Driver Sign-Up

Alamin ang AR at DCR Quality Standard para sa GrabFood at GrabExpress!

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

Contents:

 1. Ano ang ibig sabihin ng AR/DCR Quality Standard?
 2. Saan ko makikita ang weekly AR/DCR performance?
 3. Paano nagkakaroon ng offense?
 4. Kailan ako makakatanggap ng offense?
 5. Ano ang penalty ng mga offense?
 6. Magkahiwalay ba ang AR ng GrabFood at GrabExpress?
 7. Pwede ba ako mag-cancel ng booking?

1. Ano ang ibig sabihin ng AR/DCR quality standard?

Ang AR/DCR Quality Standard ay nagbibigay ng limit sa iyong AR at DCR sa bawat linggo.

Gamit ang quality Standard, masisiguro natin ang pinaka-magandang serbisyo sa ating mga customer.

Sa AR/DCR Quality Standard, meron tayong;

 • Minimum AR na 55% – ibig sabihin dapat mas mataas sa 55% ang iyong AR kada linggo
 • Maximum DCR na 10%, ibig sabihin dapat mas mababa sa 10% ang iyong DCR kada linggo

Siguraduhing pumasa ang iyong AR/DCR sa standard para WALA kang makuhang offense.

2. Saan ko makikita ang aking weekly AR/DCR performance?

Tingnan ang iyong weekly job incentive card sa driver app para ma-monitor ang iyong performance.

3. Paano nagkakaroon ng offense?

Makakatanggap ka ng isang (1) offense kung sa katapusan ng isang linggo ay:

 • AR mo ay mas mababa sa 55% standard (Example 2), o
 • DCR mo ay mas mataas sa 10% standard (Example 3), o
 • Parehong AR at DCR ay mas mababa sa quality standard (Example 4)

4. Kailan ako makakatanggap ng offense?

Ang offense ay base sa iyong weekly performance.

Bawat linggo, titingnan ang iyong AR at DCR performance mula Monday hanggang Sunday. Ito ang magiging basehan kung may offense ka sa linggong ito o wala.

Ito rin ang basehan kung mapapatawan ka ng penalty sa susunod na linggo. Para sa mga penalties, tingnan ang  #5 sa ibaba.

Ang offense ay naiipon bawat linggo.

Bawat linggo, dumadagdag ang offense na nakuha mo sa offense noong mga nakaraang linggo, kung meron man.

Ang offense ay magre-reset every 4 weeks.

Magre-reset pabalik sa ZERO ang offense kada apat (4) na linggo.

Ang bawat panibagong cycle ng AR/ DCR ay refreshed at panibago kada four (4) weeks. Ito ay magrereset back to zero (0) pagkatapos ng 4 weeks. 

Hindi kasama sa calculation ng AR/DCR ang mga araw o linggo na hindi ka bumiyahe.

5. Ano ang penalty ng mga offense?

1st Offense – Warning

2nd Offense – 3-Day Suspension

3rd Offense – Ban

6. Magkahiwalay ba ang GrabFood AR at GrabExpress AR?

Hindi. Pareho lang ang bilang sa AR ng GrabFood at GrabExpress bookings.

Hangga’t ikaw ay patuloy na tumanggap ng bookings, GrabFood man o GrabExpress, ang iyong AR/DCR ay pasok sa standard. Sikapin na tanggapin ang anumang booking na iyong makuha para mas mapataas ang iyong AR!

7. Pwede ba ako mag-cancel ng booking?

Hangga’t maaari, iwasan mag-cancel ng booking.

Ngunit naiintindihan namin na may mga sitwasyon o pagkakataon kung saan kailangan mong mag-cancel. Ito ay papayagan ng Grab hangga’t ito ay VALID CANCEL. Tingnan ang listahan na makikita sa iyong driver app, sakaling kailangan mo mag valid cancel. 

PAALALA – Malimit lang itong gamitin kung naaayon at kinakailangan lang talaga. Upang hindi maapektuhan ang iyong AR at DCR, iwasan mag-cancel at mag-accept ng bookings. 

GrabFood Valid Cancels:

 • Store closed/wrong MEX address/wrong store hours
 • Product unavailable/product changed/product price is different
 • Vehicle breakdown/encountered emergency
 • Issues locating PAX/waited too long/PAX not contactable/PAX no show
 • Tech issues
 • Road accident
 • Picked up wrong order

GrabExpress Valid Cancels:

 • Booking outside Metro
 • Overweight package
 • Customer no show
 • Motorcycle problem/road accident
 • Item to be delivered is perishable/fragile/prohibited items
 • Multiple bookings
 • Refuse the waybill/check the item
 • Habal booking
 • Wrong pin of booking/wrong POI
 • Booking for other verticals