Menu Driver Sign-Up

Bagong AR at DCR quality standard para sa GrabFood at GrabExpress!

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Contents:

 1. Ano ang ibig sabihin ng AR/DCR Quality Standard?
 2. Saan ko makikita ang weekly AR/DCR performance?
 3. Paano nagkakaroon ng offense?
 4. Kailan makakatanggap ng offense?
 5. Ano ang mga Penalty?
 6. Gaano katagal ang Dry Run?
 7. Magkahiwalay ba ang AR ng GF at GE?

 

1. Ano ang ibig sabihin ng AR/DCR quality standard?

Ang AR/DCR Quality Standard ay nagbibigay ng limit sa iyong AR at DCR sa bawat linggo.

Gamit ang quality Standard, masisiguro natin ang pinaka-magandang serbisyo sa ating mga customer.

Sa AR/DCR Quality Standard, meron tayong;

 • Minimum AR na 55% – ibig sabihin dapat mas mataas sa 55% ang iyong AR kada linggo
 • Maximum DCR na 10%, ibig sabihin dapat mas mababa sa 10% ang iyong DCR kada linggo

Siguraduhing pumasa ang iyong AR/DCR sa standard para WALA kang makuhang offense.

 

2. Saan ko makikita ang aking weekly AR/DCR?

Makakatanggap ka ng weekly SMS para ma-update ka sa iyong performance nang nakaraang linggo.

Pwede mo rin itong i-monitor sa iyong weekly job incentive card sa driver app.

 

3. Paano ako mapapatawan ng offense?

Makakatanggap ka ng isang (1) offense kung sa katapusan ng isang linggo ay:

 • AR mo ay mas mababa sa 55% standard (Example 2), o
 • DCR mo ay mas mataas sa 10% standard (Example 3), o
 • Parehong AR at DCR ay mas mababa sa quality standard (Example 4)

 

4. Kailan ako makakatanggap ng offense?

Ang offense ay base sa iyong weekly performance.

Bawat linggo, titingnan ang iyong AR at DCR performance mula Monday hanggang Sunday. Ito ang magiging basehan kung may offense ka sa linggong ito o wala.

Ito rin ang basehan kung mapapatawan ka ng penalty sa susunod na linggo. Para sa mga penalties, tingnan ang  #5 sa ibaba.

Ang offense ay naiipon bawat linggo.

Bawat linggo, dumadagdag ang offense na nakuha mo sa offense noong mga nakaraang linggo, kung meron man.

Ang offense ay magre-reset every 4 weeks.

Magre-reset pabalik sa ZERO ang offense kada apat (4) na linggo.

Magsisimula ang 4-week cycle mula nang una kang mag-online after Dec. 17, 2018.

Hindi kasama sa calculation ng AR/DCR ang mga araw o linggo na hindi ka bumiyahe.

 

5. Ano ang penalty ng mga offense?

Makakatanggap ka ng weekly SMS para ma-update ka sa iyong performance nang nakaraang linggo.

 

6. Gaano katagal ang dry run para sa bagong AR/DCR standard?

Ang dry run para sa bagong AR/DCR standard ay magtatagal ng buong December 2018.

Ngunit pagdating ng full implementation sa January 2019, makakatanggap ka ng corresponding penalties sa bawat offense.

Ugaliing tingnan ang iyong performance kada linggo ng December habang dry run pa lang.

PAALALA: Maaari pa rin magkaron ng penalty ang poor performance kahit dry run. (ex. Excessive cancellation and job ignores, forcing customer to cancel, etc)

 

7. Magkahiwalay ba ang GrabFood AR at GrabExpress AR?

Hindi. Pareho lang ang bilang sa AR ng GrabFood at GrabExpress bookings.

Hangga’t ikaw ay patuloy na tumanggap ng bookings, GrabFood man o GrabExpress, ang iyong AR/DCR ay pasok sa standard. Sikapin na tanggapin ang anumang booking na iyong makuha para mas mapataas ang iyong AR!