Menu Driver Sign-Up

Dry run na para sa Ka-Grab Rewards tiers gamit ang iyong Completion Rate!

Simula na ng dry run para sa Ka-Grab Rewards tiers gamit ang iyong Completion Rate (CR).

Dry Run/Transition:

Dec 3, 2018 to January 2019
AR/DCR pa rin ang makikita kasama ang corresponding Completion Rate (CR)

Simula ng Implementation: February 2019:

Completion Rate (CR) na lang ang makikita base sa performance nang nakaraang Oct-Dec 2018 at January 2019

TANDAAN: AR at DCR parin ang iyong makikita sa weekly job incentive card hanggang January 2019.
Pero importante na i-monitor ang iyong corresponding Completion Rate (CR) sa iyong STU card habang nasa transition mula ngayong December 2018 hanggang January 2019.