Menu Driver Sign-Up

Program Multi Peringkat Referral GrabCar

Click here for the English version

Bagaimanakah skema ini berfungsi dan berapa banyak anda boleh perolehi daripada skema ini?

Peringkat pertama

Chong adalah seorang pemandu GrabCar. Beliau membuat dua referral, Rizal dan Vijay, untuk mendaftar dengan Grab. Chong akan mendapat bonus RM150 (RM75 x 2 orang) daripada setiap daripada mereka dengan skema referral.

Peringakat kedua

Rizal mendapati beliau selesa memandu dengan Grab dan membawa rakannya David untuk mendaftar. Rizal akan mendapat RM75 manakala Chong memperolehi RM50 tambahan.

Sementara itu, Vijay juga membawa pemandu baru untuk mendaftar: 2 saudara dan 4 sepupunya! Vijay memperolehi RM425 (RM75 x 6 orang!), manakala Chong akan mendapat RM300 tambahan (RM50 x 6 orang)!

Peringkat ketiga

Kemudiannya, David membawa rakannya Ariff untuk mendaftar di mana:

David akan mendapat Rm75 >Rizal mendapat RM50>Chong pula akan mendapat RM25 extra!

Jumlah pendapatan

Ini memberikan jumlah pendapatan Chong sebanyak RM525 – dan beliau hanya mendaftarkan dua rakannya!

Jadi, lebih banyak pemandu baru yang anda rujuk, lebih banyak yang anda akan perolehi. Jika rakan anda lebih arif dalam hal referral, anda masih berpeluang untuk memperolehi lebih daripada jangkaan anda!

Lihat di bawah untuk terma dan syarat.

Tahukah anda pemandu baru yang ingin mendaftar dengan Grab boleh melengkapkan kesemuanya secara ONLINE? Pendaftaran semudah 1-2-3:

Daftarkan minat anda untuk memandu di my.grabcar.com/signup.

(Ingatkan referral anda untuk meletakkan Referral ID anda untuk melayakkan anda mendapat insentif referral)

Lengkapkan borang pendaftaran online, latihan & kuiz.

(Tidak perlu kertas borang atau pun sesi taklimat. Lakukannya di mana-mana, pada bila-bila masa. Malah, anda boleh melakukannya memakai baju tidur anda!)


Sahkan dokumen anda di mana-mana kiosk kami. Tekan grb.to/gc_verifyloc

(Hanya bawa dokumen penting dan kami akan mengaktifkan anda dalam masa yang singkat!)

GrabCar Multi Peringkat Referral

Terma dan syarat:

  1. Anda akan mendapat RM75 untuk setiap referral peringkat pertama (first level), RM50 untuk setiap referral peringkat kedua (second level) and RM25 untuk setiap referral peringkat ketiga (third level).
  2. Pemandu baru harus melengkapkan 30 tempahan dalam tempoh masa bulan pertama.
  3. Anda adalah pemandu berstatus AKTIF: melakukan sekurang-kurangnya 20 tempahan dalam tempoh masa 30 hari atau minima 5 tempahan/seminggu (jika anda adalah memandu kurang daripada 1 bulan. Jika anda mendaftar dua minggu lepas, anda haru menlengkapkan sekurang-kurangnya 10 tempahan dalam masa 2 minggu).
  4. Hanya tertakluk kepada pemandu di Lembah Klang dan Negeri Sembilan.

DAFTARKAN RAKAN ANDA di http://my.grabcar.com/signup