Menu Driver Sign-Up

Struktur Pendapatan Mingguan GrabCar (Economy) – Johor Bahru

| 9 Julai – 15 Julai, 2018 |

Click here for English version

Rakan-pemandu yang disayangi,

Terima kasih kerana memastikan penumpang anda sampai ke destinasi dengan selamat. Mari kita terus memandu Johor Bahru ke hadapan.

Semoga minggu anda produktif, berhati-hati dan selamat memandu!

// Pengemaskinian insentif dan bonus

Sila harap maklum bahawa kami akan mula beralih daripada penggunaan blog secara beransur-ansur dalam tempoh masa dua minggu akan datang. Bermula 23 Julai 2018, kesemua pengemaskinian insentif dan bonus akan dipaparkan di dalam aplikasi pemandu Grab SAHAJA (bahagian insentif dalam app dan mesej inbox).

// Hourly Guarantees Terkini [Bagi Semua Pemandu Hourly Guarantees]

Kami telah mengemaskini hourly guarantees anda pada minggu ini. Sila baca lebih untuk maklumat lebih lanjut bagi minggu ini.

*Untuk melihat kepada peta Forest City kami sila tekan di sini


*Sila sentiasa berada dalam keadaan online dan aktif sepanjang blok jam (60 minit setiap blok) untuk mendapatkan jaminan kasar sepenuhnya.

**Jadual di atas adalah sebelum dikenakan pemotongon komisen

Syarat-syarat Insentif:

  • Minima DR mingguan 4.7 star rating (purata rating 100 trips terakhir)
  • Mingguan AR, CR dan DR:

* 5 minit untuk semua perkhidmatan Grab kecuali GrabShare dan Multi-Stop Rides, yang mempunyai masa tunggu maksimum 3 minit.

*Grab berhak mengkaji dan meminda syarat-syarat ini pada minggu-minggu hadapan.


Anda mempunyai flexibiliti untuk memandu pada masa anda sendiri, sambil mengekalkan syarat-syarat yang diperlukan oleh Grab.

  • Sila ambil perhatian, kami juga akan meletakkan syarat-syarat AR yang lebih tinggi untuk bonus khas, yang anda boleh melihat melalui insentif didalam aplikasi.

Syarat-syarat Insentif

  • Minima DR mingguan 4.7 star rating (purata rating 100 trips terakhir)
  • Mingguan AR and DR:

 


Jika anda ingin tukar kepada jenis insentif lain (Hourly Guarantee atau Flexi Bonuses), pilihlah di bawah jenis insentif untuk minggu depan. Sekiranya anda berpuas hati dengan jenis insentif semasa anda, anda tidak perlu memilih lagi.

Opt in now button.png

Borong opt-in akan ditutup setiap hari Rabu, 11:59mlm. 


Bonus Referral

Rujuk kepada rakan anda untuk menjadi seorang pemandu GrabCar dan dapatkan bonus sebanyak RM100 atas insentif anda. Hanya ditakluk kepada pemandu baru dalam kawasan sekitar Johor Bahru.

  1. Tambahan RM100 akan diberi apabila pemandu baru* yang dirujuk telah melengkapkan 30 trip dalam 20 hari.
  2. Sebagai Grabber yang merujuk Grabber baru, anda perlu mengekalkan minimum 5 trip seminggu (20 trip setiap bulan) untuk dikelaskan sebagai ‘aktif’ dan layak untuk referral bonus.

*Hanya bagi pemandu baru yang belum berdaftar dalam platform Grab


Untuk maklumat lebih lanjut, sila tekan di sini untuk membaca terma dan syarat.

// Team GrabCar MY