Kod promo untuk anda sampai ke tempat dituju.

Promo: Nikmati diskaun RM4 x 3 perjalanan dari 12 hingga 25 November 2018 di bandar tertentu.

Kod promo:

 • MUAR4OFF (Muar)
 • KT4OFF (Kuala Terengganu)
 • ALOR4OFF (Alor Setar)
 • LAB4OFF (Labuan

Terma dan syarat promo:

 • Sah untuk bandar tertentu sahaja.
 • Sah untuk perjalanan yang terhad. Jumlah perjalanan berbeza bagi setiap bandar:
  • Muar – 1,800 perjalanan
  • Kuala Terengganu – 4,100 perjalanan
  • Alor Setar – 5,300 perjalanan
  • Labuan – 4,600 perjalanan
 • Sah dari 12-25 Nov 2018 sahaja.
 • Sah untuk pembayaran tunai ataupun GrabPay/GrabPay Credits.
 • Sah untuk perjalanan Grab dalam Malaysia sahaja.
 • Kalau tambang perjalanan kurang daripada nilai kod promo, baki kod promo tidak akan dikembalikan kepada penumpang. Kalau tambang perjalanan lebih daripada nilai kod promo, baki tambang akan dibayar oleh penumpang.
 • Perbatalan perjalanan (daripada penumpang ataupun pemandu) akan membatalkan penggunaan kod promo tersebut.
 • Diskaun kod promo hanya dikira sebagai sah apabila terdapat notifikasi dalam app.
 • Semua tempahan perjalanan perlu dibuat melalui aplikasi Grab.
 • Tidak sah dengan apa-apa promosi lain.

Tempoh Promosi:

Tempoh Promosi adalah tertakluk kepada budi bicara Grab. Pihak Penganjur berhak sepenuhnya dan mempunyai hak mutlak untuk mengubah atau menamatkan promosi tanpa perlu memberi sebarang notis dan memberi sebarang ganti rugi dalam bentuk tunai atau apa sahaja bentuk.

Terma & Pembatasan Am Liabiliti:

Grab berhak sepenuhnya dan mempunyai hak mutlak untuk menarik balik, menambah baik dan/atau mengubah mana-mana bahagian sepanjang tempoh promosi ini pada bila-bila masa tanpa perlu memberi sebarang notis kepada Pelanggan dan Pelanggan bersetuju dengan sebarang perubahan.

 • Keputusan Grab adalah muktamad tidak kira dalam apa jua keadaan dan situasi.
 • Grab tidak akan bertanggungjawab atas sebarang tuntutan yang dibuat oleh Pelanggan atau pihak ketiga atau kerosakan akibat bencana, termasuk dan tidak terhad kepada kerugian, beban, secara tidak langsung, istimewa, secara tidak sengaja atau untuk sebarang kerosakan berterusan atau untuk lain-lain kerosakan yang berpunca daripada atau yang berkaitan dengan promosi ini.

Suka Grab? Tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang anda kepada kami di FB/Twitter/Instagram dan syorkan perkhidmatan kami kepada kawan-kawan anda.