သင္ စိတ္ႀကိဳက္ သြားလာႏုိင္ဖို႔ GrabTaxi ကို အခ်ိန္ပိုင္းငွားရမ္းလိုက္ပါ

အခုဆိုရင္ သင္လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္ သြားလိုရာကို အဆင္တေျပနဲ႔ စိတ္တိုင္းက် သြားလာႏုိင္ဖို႔ GrabTaxi ကို
အခ်ိန္ပိုင္း ငွားရမ္းလို႔ ရေနပါၿပီ။

 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတယ္၊ ပံုေသေစ်းႏႈန္းကို ႀကိဳသိရတယ္
သင့္ခရီးစဥ္ကို မစတင္ခင္မွာပဲ က်သင့္မယ့္ေစ်းႏႈန္းကို ႀကိဳသိရတယ္။ (ယာဥ္ငွားရမ္းခထဲမွာ ေလာင္စာဆီနဲ႔ ယာဥ္ေမာင္းအခေၾကးေငြအျပင္ လမ္းတံတားနဲ႔ ယာဥ္ရပ္နားခြင့္အခြန္အခေတြအားလံုး ပါဝင္ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။)
ႀကိဳတင္ဘြတ္ကင္တင္ဖို႔ မလိုပါ
သင္လိုတဲ့အခ်ိန္အတိုင္းအတာအတြက္ လိုအပ္တဲ့ယာဥ္ေမာင္းတစ္ေယာက္နဲ႔ ကားတစ္စီးကို စီစဥ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ငွားရမ္းႏုိင္တဲ့အစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
သင္သြားလိုတဲ့ေနရာေတြနဲ႔ ၾကာခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင့္အတြက္ ခရီးစဥ္ေတြကို ေသခ်ာအစီအစဥ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
သင့္ေတာ္တဲ့ေစ်းႏႈန္း
ပက္ေက့ခ်္ေတြအားလံုးကို ေစ်းကြက္တြင္း ႏႈန္းထားမ်ားအေပၚ အေျခခံ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 

GrabTaxi အခ်ိန္ပိုင္းငွားရမ္းမႈအစီအစဥ္မ်ား

Package အမ်ိဳးအစားမ်ား

ႏႈန္းထား (ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္)

ေ႐ႊသိမ္ေတာ္ ခရီးစဥ္ (၃ နာရီစာ)

၃၅,၀၀၀

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း ခရီးစဥ္ (၂ နာရီ)

၁၅,၀၀၀

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း ခရီးစဥ္ (၄ နာရီ)

၂၅,၀၀၀

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း ခရီးစဥ္ (၆ နာရီ)

၃၅,၀၀၀

စစ္ကိုင္း ခရီးစဥ္ တစ္ေၾကာင္းစာ (၁နာရီခြဲ)

၁၅,၀၀၀

အင္းဝ ခရီးစဥ္ တစ္ေၾကာင္းစာ (၁နာရီခြဲ)

၁၅,၀၀၀

ျပင္ဦးလြင္ ခရီးစဥ္ တစ္ေၾကာင္းစာ (၂နာရီ)

၃၀,၀၀၀

ျပင္ဦးလြင္ ခရီးစဥ္ (၈နာရီ)

၁၀၀,၀၀၀

တစ္ရက္တာကို ၁၅ နာရီအျဖစ္ တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
(ဥပမာ – အငွားေအာ္ဒါကို နံနက္ ၆ နာရီတြင္ စတင္ၿပီး ည ၉ နာရီတြင္ အၿပီးသတ္ပါသည္)

 

မၾကာခဏေမးျမန္းတတ္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား

၁။ အခ်ိန္ပိုင္းအငွားဆိုတာ ဘာလဲ။

အခ်ိန္ပိုင္းအငွားဆိုတာ Grab က ေပးတဲ့ ယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဝန္ေဆာင္မႈက သင့္ကို ၿမိဳ႕တြင္း ဒါမွမဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပင္ခရီးေတြကို လည္ပတ္သြားလာဖို႔ ယာဥ္ေရာ ယာဥ္ေမာင္းကိုပါ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားနဲ႔ စီစဥ္ငွားရမ္းေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းဟာ သင္ငွားရမ္းထားတဲ့အခ်ိန္ကာလအတြင္း သြားလိုရာခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး သင့္အစီအစဥ္အတိုင္း ရပ္နားသြားလာလည္ပတ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၂။ အခ်ိန္ပိုင္းအငွားမွာ ဘာေတြ ပါသလဲ။

အခ်ိန္ပိုင္းငွားရမ္းမႈထဲမွာ ယာဥ္၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ ေလာင္စာဆီ၊ ယာဥ္ေမာင္းရဲ႕ စားေသာက္ေနထိုင္စရိတ္အျပင္ လမ္းတံတားျဖတ္သန္းခြင့္နဲ႔ ယာဥ္ရပ္နားခြင့္ အခေၾကးေငြေတြ ပါဝင္ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ဘယ္လိုယာဥ္အမ်ိဳးအစားေတြကို ငွားရမ္းလို႔ ရပါသလဲ။

လတ္တေလာမွာေတာ့ Toyota Mark-II၊ Toyota Crown၊ Toyota Caldina နဲ႔ Toyota Fielder စတဲ့ ခရီးသည္ ၄ ေယာက္တင္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားေတြကို ငွားရမ္းလို႔ ရပါတယ္။ ခရီးသည္ေတြကို သူတို႔ေရြးခ်ယ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈပံုစံနဲ႔ အားလပ္မႈအေနအထားအေပၚ မူတည္ၿပီး ယာဥ္စီစဥ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ဘယ္လုိငွားရမ္းရတာပါလဲ။

အခ်ိန္ပိုင္းငွားရမ္းမႈေတြကို Grab အက္ပ္ပလီေကးရွင္းထဲက Rent ထဲမွာ ကိုယ္ငွားခ်င္တဲ့ နာရီ Package ကို ‌ေ႐ြးၿပီး ငွားရမ္းပါ။

၅။ ကၽြန္ေတာ္ မူလငွားထားတဲ့အခ်ိန္ပိုင္းကို ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ထိ ထပ္တိုးလို႔ ရပါသလဲ။

မူလငွားရမ္းထားတဲ့အခ်ိန္ပိုင္းထက္ ၃ နာရီၾကာ ဆက္ငွားလို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထပ္တိုးငွားရမ္းတဲ့အခ်ိန္ပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းရဲ႔ အဆင္ေျပမႈေပၚလည္း မူတည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ အခ်ိန္ထပ္တိုးငွားရမ္းဖို႔ အလားအလာရွိတယ္ဆိုရင္ လံုေလာက္တဲ့အခ်ိန္ပမာဏကို မွန္းၿပီး မူလကတည္းက ႀကိဳတင္ဘြတ္ကင္ယူ ထားဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဒါမွလည္း သင့္ငွားရမ္းမႈအတြက္ အဆင္အေျပဆံုးယာဥ္ေမာင္းကို စီစဥ္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္သလို ကုန္က်စရိတ္အရလည္း ေနာက္မွ အခ်ိန္ပို ငွားရမ္းတဲ့အတြက္ က်သင့္မယ့္ႏႈန္းထားထက္ ပိုမိုသင့္တင့္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ယာဥ္အခ်ိန္ပိုင္းငွားရမ္းမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ႀကိဳတင္ၿပီး ငွားရမ္းဖို႔ လိုပါသလဲ။

လတ္တေလာမွာေတာ့ ဒီေန႔ ငွားလိုတဲ့အခ်ိန္ပိုင္းအတြက္ ဒီေန႔ ဘြတ္ကင္တင္ရမွာပါ။ သိပ္မၾကာခင္မွာေတာ့ ႀကိဳတင္ဘြတ္ကင္တင္ငွားရမ္းမႈေတြကို လက္ခံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ယာဥ္ေမာင္းေတြအားလံုး အဂၤလိပ္လို ေျပာဆိုႏုိင္သလား။

ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းေတြအားလံုးဟာ အေျခခံအဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႔ ေျပာဆိုႏုိင္သူေတြပါ။

၈။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ယာဥ္ေမာင္းက ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ေယာက္လို ဝန္ေဆာင္မႈေပးမွာလား။

ယာဥ္ေမာင္းေတြဟာ မႏၱေလးတိုင္းနဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသတြင္း ၿမိဳ႕ေတြက ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားအေၾကာင္း ႏွံ႕စပ္သိကၽြမ္းသူေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ ကၽြမ္းက်င္ ဧည့္လမ္းညႊန္ေတြမဟုတ္ၾကပါဘူး။ ဧည့္သည္အမ်ားစု သြားလာလည္ပတ္မႈမ်ားတဲ့ေနရာေတြအေၾကာင္း သိရွိႏုိင္ဖို႔ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေျမပံုကို ေတာင္းယူပါ။

၉။ အခ်ိန္ပိုင္းအငွားယာဥ္တစ္စီးမွာ ခရီးသည္ဘယ္ႏွေယာက္ စီးႏုိင္ပါသလဲ။

ခရီးစဥ္အတြင္း ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိေစဖို႔အတြက္ ယာဥ္တစ္စီးမွာ ခရီးသည္ ၄ ေယာက္သာ စီးဖို႔ ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ ၄ ေယာက္ထက္ ပိုပါလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္ပိုင္းအငွားယာဥ္ေနာက္တစ္စီးကို ထပ္မံငွားရမ္းဖို႔ လိုအပ္ပါမယ္။

၁၀။ တစ္ရက္စာငွားရမ္းမႈမွာ ဘယ္ႏွနာရီ ၾကာျမင့္ပါသလဲ။

ပံုမွန္ခရီးစဥ္အမ်ိဳးအစားမွာ ၁၂ နာရီထိသာ သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ အေျခအေနအေပၚ မူတည္ၿပီး ၁၅ နာရီအထိ သံုးစြဲႏုိင္ပါတယ္။

၁၁။ ငွားရမ္းမႈအမ်ိဳးအစားပက္ေက့ခ်္တစ္ခုမွာ ဘာေတြ ပါဝင္ပါသလဲ။ (ဥပမာ- ယာဥ္ေမာင္း၊ ေလာင္စာဆီ စသျဖင့္)

ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ ေလာင္စာဆီအတြက္ အခေၾကးေငြဟာ ဒီပက္ေက့ခ်္မွာ ပါဝင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ထပ္မံေပးအပ္ဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။