GrabShare ခရီးစဥ္ေတြဟာ GrabTaxi ခရီးစဥ္ေတြထက္ ဝင္ေငြပုိေကာင္းလာေတာ့မွာပါ

အထူးသတင္းေကာင္းပါ။

GrabShare ခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္းထဲနဲ႔ေတာင္ သာမန္ GrabTaxi ခရီးစဥ္ေတြထက္ ဝင္ေငြပုိေကာင္းလာႏုိင္တဲ့ အစီအစဥ္ကုိ မိတ္ေဆြတုိ႔ထံ မိတ္ဆက္ေပးလုိပါတယ္။ GrabShare နဲ႔ ခရီးစဥ္ေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းဟာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိသက္သာေပမယ့္၊ မိတ္ေဆြယာဥ္ေမာင္းေတြအေနနဲ႔ GrabShare နဲ႔ ခရီးစဥ္အတြင္း ခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္းသာရရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ မိတ္ေဆြတုိ႔အေနနဲ႔ Grab ရဲ႕ ေကာ္မရွင္ေၾကးကုိ ေပးစရာမလိုပါဘူး။

GrabShare ခရီးစဥ္တစ္ခုအတြင္း လမ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းသာ ရရွိခဲ့တဲ့အခါမွာ မိတ္ေဆြတုိ႔ထံက ျဖတ္ေတာက္လုိက္တဲ့ ေကာ္မရွင္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး မိတ္ေဆြတို႔အေနနဲ႔ ေကာ္မရွင္ျပန္လည္ရရွိဖုိ႔ အလုပ္လက္ခံႏႈန္း ၉၀% ၊ အလုပ္ပယ္ဖ်က္ႏႈန္း ၁၀% ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရွင္းလင္းေအာင္သိႏိုင္ဖို႔ ေအာက္ကပံုမွာ ဥပမာကုိၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။