Thai Pot

Thai Pot တြင္ အေကာင္းဆုံး ထိုင္း BBQ အကင္ႏွင့္ အရသာမ်ားကို ခံစား သုံးေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ Thai Pot ဆုိင္အားလံုးမွာ မိတ္ေဆြတုိ႔အေနနဲ႔ 7% အထိ ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ဝင္ေရာက္စားေသာက္ႏုိင္တာကေတာ့ တကယ့္အခြင့္ေကာင္းပါပဲ။

ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာႏွင့္ဖုန္းနံပါတ္

ဆုိင္ခြဲ ၁) – အမွတ္ ၂၅၀၊ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ တာေမြ၊ Ph – 09260523688

ဆုိင္ခြဲ ၂) – အမွတ္ ၄ (ဘီ-1) ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းမ၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ Ph – 095007997

ဆိုင္ခြဲ၃) ဦးလူနီလမ္းႏွင့္၊ ေအာက္ၾကည့္ျမင္တုိင္လမ္းေထာင့္၊ ၾကည့့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ Ph- 09974340219

 

စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ား

• ဤ Discount တြင္ Grab ၏ အက်ိဳးတူယာဥ္ေမာင္းမ်ားသာ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

• ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ (၄လ) အတြင္းသာ Discount သက္တမ္းအျဖစ္ အႀကဳံးဝင္ပါသည္။