ယခုအခ်ိန္မွစၿပီး ခရီးစဥ္ရဲ႕ တည္ေနရာေတြကုိ ျပန္လည္ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါၿပီ..

မိတ္ေဆြတုိ႔အေနနဲ႔ အဓိက ေတာင္းဆိုတဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္တစ္ခုျဖစ္သလုိ၊ ယာဥ္ေမာင္းမိတ္ေဆြတုိ႔ရဲ႕ ခရီးစဥ္မ်ားလံုျခံုမူ့ကို အေထာက္အကူျပဳေပးမယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေသာ “တည္ေနရာေဖာ္ျပျခင္း” လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ Grab မွ ျပန္လည္မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ရွင္းျပရရင္ေတာ့ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ ခရီးစဥ္တစ္ခုဝင္ေရာက္လာတဲ့အခါ “Pick-up” တည္ေနရာသာမက ခရီးသည္သြားလိုတဲ့ ခရီးစဥ္ရဲ႕ “Drop-off” တည္ေနရာကုိပါ တပါတည္း ေတြ႔ျမင္ရႏုိင္မယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

.

လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေၾကာင္း

Auto Accept နဲ႔ ခရီးစဥ္ေတြမွာ Drop Off ခရီးစဥ္တည္ေနရာကိုၾကည့္ရႈလုိတဲ့အခါ မ်က္ႏွာျပင္ညာဖက္အေပၚေထာင့္နားက Drop off ကုိႏွိပ္လုိက္တာနဲ႔ Drop-off တည္ေနရာကုိ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္မွာပါ။

.

“တည္ေနရာေဖာ္ျပျခင္း” လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ ဘာေတြလုိအပ္သလဲ?

  • ‘တည္ေနရာေဖာ္ျပျခင္း’ ရရွိတဲ့ရက္သတၱပတ္ကစၿပီး မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ အပတ္စဥ္ Incentive ေတြရယူႏိုင္ဖို႔ “Auto Accept” လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အစဥ္ဖြင့္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
  • Auto Accept မဟုတ္တဲ့ ခရီးစဥ္ေတြကို အပတ္စဥ္ Incentive အတြင္းမွာ ထည့္သြင္းေရတြက္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။
  • မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ Completion Rate (ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးမႈႏႈန္း) – 65% နဲ႔အထက္ အပတ္စဥ္တုိင္းရွိဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။

Completion Rate ဆုိတာ မိတ္ေဆြတို႔ရရွိတဲ့ ခရီးစဥ္အားလံုးအတြင္းတြင္ ခရီးသည္၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ Operator သံုးခုစလံုးရဲ႕  Cancel ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားမပါဝင္တဲ့ အသားတင္ ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးမႈ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ Completion Rate ကိုအပတ္စဥ္တိုင္း တနလၤာေန႔မနက္ ၁၂နာရီမွ၊ တနဂၤေႏြေန႔ ည ၁၁:၅၉ အခ်ိန္အထိ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Completion Rate ကို မိတ္ေဆြရဲ႕ Home Screen မွာ၊ ယာဥ္ေမာင္း Rating နဲ႔အတူ ယွဥ္တြဲ ျပသေနမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ မိမိရဲ႕ ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးမႈရာခိုင္ႏႈန္းကို အလြယ္တကူ  ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာပါ။ ယခင္က ရွိခဲ့တဲ့ Acceptance Rate (လက္ခံႏႈန္း) နဲ႔ Cancellation Rate (ပယ္ဖ်က္ႏႈန္း) ေတြကိုေတာ့ ‘Incentive’ Tab ထဲမွာ ဝင္ေရာက္ၿပီး ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

.

အေရးယူမႈမ်ား

  • သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပထမတစ္ပတ္တြင္ မျပည့္မီပါက ဒုတိယတစ္ပတ္တြင္ “Drop off” တည္ေနရာမ်ား ျမင္ေတြ ့ရေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို တစ္ပတ္ပိတ္ထားမယ့္အျပင္၊ စာပို႔ၿပီး အသိေပးအေၾကာင္းၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
  • သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပထမတစ္ပတ္ + ဒုတိယတစ္ပတ္တြင္ မျပည့္မီပါက တတိယတစ္ပတ္တြင္ ထပ္မံ၍တစ္ပတ္ပိတ္ထားျခင္း၊အသိေပးအေျကာင္းျကား စာပို ့ျခင္း အျပင္ ဖုန္းဆက္အသိေပးအေျကာင္းျကားျခင္းမ်ားပါ ျပ ုလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။
  • သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပထမတစ္ပတ္ + ဒုတိယတစ္ပတ္ + တတိယတစ္ပတ္တြင္ ထပ္မံမျပည့္မီပါက မိတ္ေဆြရဲ႕ “Drop-off” တည္ေနရာေဖာ္ျပျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို တစ္လပိတ္သိမ္းမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာလည္း ေပးပို႔ေပးသြားမွာပါ ။
  • တစ္လပိတ္သိမ္းခံရျပီဆိုလ်င္ေတာ့ မိတ္ေဆြအေနနွင့္ Grab ရံုးကိုလာေရာက္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဖာင္မွာလက္မွတ္ေရးထိုးရမွာပါ ။
  • သတ္မွတ္ေဖာင္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေနာက္ တစ္လအတြင္းတြင္ ထပ္မံ၍ မျပည့္မီေသာအေနအထားျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သံုးလပိတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

.

ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖမ်ား

ေမး – ကုိယ္တုိင္လက္ခံတဲ့ ဘြတ္ကင္ေတြမွာ Pick-up နဲ႔ Drop-off တည္ေနရာေတြကုိ တြဲျမင္ရတယ္၊ Auto Accept ဘြတ္ကင္ေတြမွာ Drop-off ပြိဳင့္ကုိ ဘယ္လုိၾကည့္ရမလဲ?

ေျဖ – Auto Accept နဲ႔ ခရီးစဥ္လက္ခံၿပီး ခရီးစဥ္တည္ေနရာကိုၾကည့္ရႈလုိတဲ့အခါ မ်က္ႏွာျပင္ညာဖက္အေပၚေထာင့္နားက Drop off ကုိႏွိပ္လုိက္တာနဲ႔ Drop-off တည္ေနရာကုိ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္မွာပါ။

ေမး – “တည္ေနရာေဖာ္ျပျခင္း” အတြက္ ဘယ္လုိသတ္မွတ္ခ်က္ေတြရွိလဲ?

ေျဖ – မိတ္ေဆြအေနနဲ႕ Completion Rate (ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးမႈႏႈန္း) – 65% နဲ႔အထက္ အပတ္စဥ္တုိင္းရွိဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။

ေမး – ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ “Drop-off” တည္ေနရာေတြ ဒီအပတ္မွာ မျမင္ရေတာ့ဘူး? ဘာလုပ္ရမလဲ?

ေျဖ – “တည္ေနရာေဖာ္ျပျခင္း” အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ ယခင္အပတ္မွာ မျပည့္မီခဲ့လုိ႔ပါ။ ဒီအပတ္အတြင္း ျပည့္မီမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မိတ္ေဆြရဲ႕ “Drop-off” တည္ေနရာေတြကုိ ေနာက္အပတ္မွာ ျပန္လည္ေတြ႔ျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး – တစ္လဆက္တိုက္ ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ မျပည့္မီရင္ “Drop-off” တည္ေနရာေတြ ျမင္ႏုိင္ဦးမွာလား ?

ေျဖ – တစ္လဆက္တုိက္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို မျပည့္မီရင္ေတာ့ မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ “Drop-off” တည္ေနရာေဖာ္ျပျခင္း ကိုရႏိုင္ဖို႔  Grab ႐ုံးကိုလာေရာက္ၿပီး သတ္မွတ္ေဖာင္မွာ လက္မွတ္ထိုးရမွာပါ။

ေမး – ကၽြန္ေတာ္ “Drop-off” ေနရာေတြ မျမင္ရတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီ၊ အခု သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ျပည့္လည္း ျပန္မျမင္ရဘူး?

ေျဖ – တစ္လဆက္တိုက္ မျပည့္မီခဲ့လုိ႔ ပိတ္သြားတာပါ။ မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ Grab ရုံးကုိလာေရာက္ၿပီး၊ ေဖာင္ျပန္ျဖည့္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါမွလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ မိတ္ေဆြရဲ႕ Driver App မွာ ျပန္လည္ ရရွိႏုိင္မွာပါ။

ေမး – App ပိတ္ထားရင္ေရာ “Drop-off” တည္ေနရာေဖာ္ျပျခင္း က အျမဲပိတ္သြားမွာလား?

ေျဖ – မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ မျပည့္မီမွသာ “Drop-off” တည္ေနရာေတြကုိ မျမင္ႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ App ပိတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ တစ္စံုတစ္ရာ ထိခိုက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။  

မိတ္ေဆြယာဥ္ေမာင္းအားလံဳးကို လံုျခံဳမႈအျပည့္အဝေပးႏိုင္မယ့္ “တည္ေနရာေဖာ္ျပျခင္း” လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ မိတ္ေဆြယာဥ္ေမာင္းတုိင္း ရႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Grab ရဲ႕ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ လံုျခံဳမႈအရွိဆံုး ခရီးစဥ္ေတြကုိ စတင္လုိက္ရေအာင္။