Nay La Htut Khaung Travels & Tour

ေနလထြဋ္ေခါင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟာ မိတ္ေဆြတို႔အတြက္ အထူး Discount ေတြနဲ႔အတူ Grab နဲ႔ လက္တြဲထားတဲ့ Brand Partner တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနလထြဋ္ေခါင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ေတြအားလုံးအတြက္ 5% Discount ရွိပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာႏွင့္ဖုန္းနံပါတ္

အမွတ္ ၁၄၊ မဂၢင္လမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း

Ph – 09772700259

စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ား

• ဤ Discount တြင္ Grab ၏ အက်ိဳးတူယာဥ္ေမာင္းမ်ားသာ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

• ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႔မွ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ (၆လ) အတြင္းသာ Discount သက္တမ္းအျဖစ္ အႀကဳံးဝင္ပါသည္။