Mr.Chef

Mr.Chef Cafe’ & Restaurants ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အလွ်င္အျမန္ တိုးတက္လာတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ကေဖးနဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။

အစားအေသာက္ေကာင္းေတြ ရတဲ့ ဆုိင္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ 10% ေလွ်ာ့ေစ်းေတြနဲ႔အတူ ဝင္ေရာက္ သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာႏွင့္ဖုန္းနံပါတ္

Mr.Chef ဆုိင္အားလံုး

Ph-  09778558842,01705867, 01543065, 09763391636

စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ား

• ဤ Discount တြင္ Grab ၏ အက်ိဳးတူယာဥ္ေမာင္းမ်ားသာ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

• ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႔မွ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ (၆လ) အတြင္းသာ Discount သက္တမ္းအျဖစ္ အႀကဳံးဝင္ပါသည္။