MMTutors Training Center

MMTutors ဟာ ေက်ာင္းစာ၊ ဘာသာစကားနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္ေတြကို ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ပညာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈေတြေပးေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံး Online/Offline က်ဴတာပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

MMTutors Training Center မွာရွိတဲ့ Online/Offline Course အားလုံးကို 5% Discount ေတြ ရရွိမွာပါ။

ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာႏွင့္ဖုန္းနံပါတ္

Bulding (8)၊ အခန္း (၁၀၄)၊ ေတာ္ဝင္မဂၤလာ အိမ္ရာ၊ ၁၅၄လမ္း ၊တာေမြၿမိဳ႕နယ္

Ph-  09790108000, 09799918327, 09773181821

စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ား

• ဤ Discount တြင္ Grab ၏ အက်ိဳးတူယာဥ္ေမာင္းမ်ားသာ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

• ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ (၁ႏွစ္) အတြင္းသာ Discount သက္တမ္းအျဖစ္ အႀကဳံးဝင္ပါသည္။