KFC Yangon

KFC ဆိုတာ ၾကက္သားကို အထူးျပဳၿပီး အသင့္စား စားေသာက္ကုန္ေတြကိုထုတ္လုပ္တဲ့ အေမရိကန္ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ KFC ဆုိင္အားလံုးမွာ မိတ္ေဆြတုိ႔ဟာ Grab ယာဥ္ေမာင္းေတြအတြက္ သီးသန္႔ေပးထားတဲ့ Special Package ေတြနဲ႔ ဝင္ေရာက္သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာႏွင့္ဖုန္းနံပါတ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ KFC ဆိုင္ အားလံုးမ်ား

Ph – 01-2304100, 01-551533, 09-51500005, 09-969814161, 09-779003701, 09-779003702, 01-2305798,01-532489

စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ား

• ဤ Discount တြင္ Grab ၏ အက်ိဳးတူယာဥ္ေမာင္းမ်ားသာ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

• ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ (၃လ) အတြင္းသာ Discount သက္တမ္းအျဖစ္ အႀကဳံးဝင္ပါသည္။

• KFC အတြက္ Special Package ကူပြန္မ်ားကုိ Grab ရုံးသုိ႔ လာေရာက္ထုတ္ယူၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။