သၾကၤန္ကာလအတြင္း ခရီးသည္ေခၚဆုိမႈမ်ားျပားမည့္ေနရာႏွင့္ Point မ်ား

မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ မိတ္ေဆြယာဥ္ေမာင္းမ်ား။ သၾကၤန္ကာလအတြင္း ခရီးသည္ေခၚဆုိမႈ မ်ားျပားမယ့္တည္ေနရာ (Point) ေတြကုိ Grab မွ သတ္မွတ္ေပးထားတာေၾကာင့္ အဲဒီေနရာေတြကို သြားေရာက္ၿပီးေတာ့ ခရီးစဥ္ေတြကုိ အလ်င္အျမန္လက္ခံရယူႏုိင္ပါၿပီ။

ခရီးစဥ္ေတြတိုင္းမွာလည္း အပုိထပ္ေဆာင္းေစ်းႏႈန္းေတြ သတ္မွတ္ေပးထားတာေၾကာင့္ သၾကၤန္ကာလအတြက္ ေအာ္ဒါေတြမ်ားမ်ားလက္ခံၿပီး ဝင္ေငြေတြပုိမုိရွာေဖြလုိက္ပါ။

သၾကၤန္ကာလအတြင္း ခရီးသည္ေခၚဆုိမႈမ်ားျပားမယ့္ေနရာ တည္ေနရာေတြကေတာ့ ျပည္လမ္း၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ ျပည္လမ္း (ျပည္သူ႔ရင္ျပင္)၊ ၿမိဳ႕တြင္းဧရိယာ (အေနာ္ရထာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္) နဲ႔ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းတုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကုိ ပံုႏွင့္တကြ ေအာက္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

ျပည္လမ္းႏွင့္ကမာၻေအးဘုရားလမ္းရွိ Grab Point တည္ရွိရာေနရာမ်ား

ျပည္လမ္း (ျပည္သူ႔ရင္ျပင္အနီး) ရွိ Grab Point တည္ရွိရာေနရာမ်ား

ၿမိဳ႕တြင္းဧရိယာ (အေနာ္ရထာႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း) ရွိ Grab Point တည္ရွိရာေနရာမ်ား

ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လည္ရွိ Grab Point တည္ရွိရာေနရာမ်ား

ယခုေဖာ္ျပပါ Point ႏွင့္ တည္ေနရာေတြကုိ မွတ္သားထားၿပီးေတာ့ Point ေဖာ္ျပရာ ေျမပံုေတြကုိ ဖုန္းထဲမွာ သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ပါတယ္။ Save လုပ္သိမ္းဆည္းဖုိ႔အတြက္ တစ္ပံုခ်င္းစီကုိဖိထားလုိက္လုိ႔ ေပၚလာတဲ့ Menu က Download Image/Save Image ဆုိတာကုိႏွိပ္ထားလုိက္ရင္ ရပါၿပီ။