အခုေတာ့ လမ္းခုလတ္မွာ  Drop-off တည္ေနရာကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါၿပီ

.

မဂၤလာပါ။ မိတ္ေဆြတုိ႔ႀကံဳေတြ႔ေနက်အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္တဲ့၊ ခရီးသည္ေတြအေနနဲ႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လမ္းခရီးတစ္ဝက္မွာ Drop-off တည္ေနရာကုိ ေျပာင္းလဲလုိတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ Drop-off တည္ေနရာကုိ မွားယြင္းၿပီး ထည့္သြင္းမိတာ စတဲ့ ျပသနာေတြကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မယ့္ Change Destination (ခရီးစဥ္တည္ေနရာေျပာင္းလဲျခင္း) လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ မၾကာခင္မွာ မိတ္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Change Destination ဆုိတာ?

အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့သလုိပဲ ခရီးသည္တစ္ဦးက အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ခရီးစဥ္တည္ေနရာကုိ ေျပာင္းလဲလုိတယ္ဆုိရင္ Change Destination လုပ္ေဆာင္ခ်က္က မိတ္ေဆြနဲ႔ ခရီးသည္ႏွစ္ဖက္လုံးအဆင္ေျပေအာင္ ကူညီေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးသည္ဖက္က လုိအပ္ခဲ့လုိ႔ ခရီးစဥ္တည္ေနရာကုိ ေျပာင္းလဲလုိက္တဲ့ အခါမွာ မိတ္ေဆြရဲ႕ ဖုန္းမွာ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ တည္ေနရာေျပာင္းလဲလုိက္ေၾကာင္း Notification တက္လာမွာပါ။

“OK” ကုိႏွိပ္လိုက္ရင္ ခရီးစဥ္ရွိေနတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ကုိ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ တည္ေနရာနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းကုိ မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ ေအာက္ပါအတုိင္း ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

တည္ေနရာျပ App ကုိဖြင့္ဖုိ႔ Navigation ခလုတ္ကုိႏွိပ္လုိက္ရင္တည္ေနရာျပ App ထဲ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားမွာပါ။

ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ခရီးစဥ္အတိုင္းသြားေရာက္ၿပီး ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးလို႔ Drop-off ကုိႏွိပ္လုိက္တဲ့အခါမွာ တည္ေနရာေျပာင္းလဲတဲ့အတြက္ ထပ္တုိးထားတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔အတူ စုစုေပါင္းေစ်းႏႈန္းကုိ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ရမွာပါ။

မွတ္ခ်က္ :

  • ခရီးသည္အေနနဲ႔ Drop-off Point တည္ေနရာကို Pick-up မလုပ္ခင္မွာ ေျပာင္းလဲႏုိင္မွာမဟုတ္ပဲ၊ Pick-up လုပ္ၿပီး၊ ယာဥ္ေပၚေရာက္တဲ့အခါမွ တည္ေနရာကို ေျပာင္းလဲႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
  • ခရီးသည္အေနနဲ႔ Change Destination (ခရီးစဥ္ေျပာင္းလဲျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္) ကုိခရီးစဥ္တစ္ခုအတြင္း တစ္ႀကိမ္သာေျပာင္းလဲႏုိင္မွာပါ။ 

ဒီေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ မိတ္ေဆြတုိ႔အေနနဲ႔ Change Destination အေၾကာင္းကို နားလည္ေလာက္ၿပီ ထင္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္က မိတ္ေဆြတုိ႔အတြက္ အထူးတလည္ မရႈပ္ေထြးပဲ လက္ရွိႀကံဳေတြ႔လ်က္ရွိတဲ့ ခရီးစဥ္ေျပာင္းလဲမႈျပသနာကုိလည္း ေျဖရွင္းလိုက္တာေၾကာင့္ အထူးအသံုးဝင္မယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ Grab က ယံုၾကည္ပါတယ္။