Asia Restaurant and Catering

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ Asia Restaurant အာရွ စားေသာက္ဆိုင္နဲ႔ ကေဖးမွာ သင့္အေနနဲ႔ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာေသာ အစားအေသာက္ေတြကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒီဆုိင္ကုိ သြားေရာက္သံုးေဆာင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ Discount အေနနဲ႔ 10% အထိရရွိမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္နားက မိတ္ေဆြေတြအတြက္ကေတာ့ သတင္းေကာင္းပါပဲ။

ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာႏွင့္ဖုန္းနံပါတ္

အမွတ္ ၉၃၁/၇၆၊ ေအာက္မဂၤလာဒံု၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

Ph- 09459108580

စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ား

• ဤ Discount တြင္ Grab ၏ အက်ိဳးတူယာဥ္ေမာင္းမ်ားသာ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

• ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႔မွ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ (၆လ) အတြင္းသာ Discount သက္တမ္းအျဖစ္ အႀကဳံးဝင္ပါသည္။