သင့္အတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္အဆင္ေျပလာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

ရႈေထာင့္ေပါင္းစံု အဖက္ဖက္က တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ေသးငယ္တဲ့အရာေတြေရာ၊ ႀကီးမားတဲ့အရာေတြပါ အဆင့္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာနဲ႔အတူ သင္တို႔အတြက္ ပိုၿပီး စိတ္ခ်လံုျခံဳရတဲ့၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး အသံုးျပဳရက်ိဳးနပ္တဲ့ ခရီးစဥ္အေတြ႕အၾကံဳေတြ ဖန္တီးေပးႏုိင္ဖို႔ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

  • ပိုမိုအက်ိဳးခံစားရတဲ့ ခရီးစဥ္မ်ား

သင့္အတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕တဲ့ ခရီးစဥ္ေတြျဖစ္ေစဖို႔
လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ စီးနင္းရတဲ့အေတြ႕အၾကံဳေတြ တတ္ႏုိင္သမွ် ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔၊
ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ရွိဖို႔ အဆက္မျပတ္ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

GrabChat ဓာတ္ပံုမက္ေဆ့ခ်္မ်ား

သင္ရွိေနတဲ့ေနရာကို ယာဥ္ေမာင္းထံ အလ်င္အျမန္ လမ္းညႊန္ႏုိင္ဖို႔ သင့္ရဲ႕ေနရာအတိအက်ကို ဓာတ္ပံုရိုက္ေပးပို႔ႏုိင္မွာပါ။

GrabChat အသံမက္ေဆ့ခ်္မ်ား

သင့္ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာမွာ စာရိုက္ေနရတဲ့ျပႆနာမရွိေတာ့ဘဲ အသံမက္ေဆ့ခ်္နဲ႔ အလြယ္တကူဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အၾကံျပဳေပးတဲ့ ႀကဳိရမယ့္ပြိဳင့္ေနရာေတြနဲ႔ ၀င္ေပါက္ေတြ

အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ေလွ်ာက္ ႀကိဳရမယ့္ပြိဳင့္ေနရာေပါင္း ၄ သန္းကို ေျမပံုမွာ ထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳပြိဳင့္ေနရာေတြထဲက သင့္ကို လာေရာက္ႀကိဳႏုိင္ဖို႔ အဆင္ေျပသင့္ေတာ္တဲ့ေနရာကို အၾကံျပဳေပးတဲ့အတြက္ သင့္ေနရာကို ယာဥ္ေမာင္းေရာက္ရွိလာဖို႔ ပိုမိုလြယ္ကူသြားပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ လူရႈပ္ ကားရႈပ္တဲ့ေနရာေတြ၊ ၀င္ေပါက္မ်ားတဲ့ေနရာေတြမ်ိဳးမွာပါ။

သင္သြားလိုုတဲ႔ေနရာကိုုေရြးခ်ယ္ပါ။

လုုပ္စရာရွိတာေတြကိုု အိမ္ျပန္ေနစဥ္ လမ္းေပၚမွာေတာင္ မပ်က္ကြက္ပါေစနဲ႔။ My Destination ကိုုေရြးခ်ယ္ၿပီး ေနရက္ၿပီးဆံုုးသြားခ်ိန္မွာ သင့္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ႔ ေနရာအလိုုက္ အက္ပလီေကးရွင္းက ဦးစားေပးမႈ ေဆာင္ရြက္ေရြးခ်ယ္ ေပးထားႏိုုင္ပါတယ္။

ေျမပံု တိက်မႈရွိဖို႔ အဆင့္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေျမပံုကို ေဒသအလိုက္ အၾကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ပိုမိုတိက်မႈရွိေစဖို႔ အဆက္မျပတ္တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

ခရီးစဥ္ကို စိတ္ေက်နပ္မႈအဆင့္သတ္မွတ္ေပးျခင္း

သင္ ခရီးစဥ္တစ္ခုၿပီးဆံုးသြားတိုင္း သင့္ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ သင့္ခရီးစဥ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေျခအေနအေပၚ သင့္စိတ္ေက်နပ္မႈအဆင့္နဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္ေပးပို႔ႏုိင္ဖို႔ အလိုအေလ်ာက္ ျပင္ဆင္ျပသေပးမွာပါ။ ဒါက ေရွ႕ေလွ်ာက္ ပိုေကာင္းမြန္တဲ့အေတြ႕အၾကံဳကို ရရွိျပင္ဆင္ႏုိင္ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးပို႔ဖို႔ ပိုမိုလြယ္ကူေစမွာပါ။

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၈ မွာ ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခရီးသည္​ေတြအတြက္ေရာ ဘယ္လိုတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုပ္ထားတယ္ဆိုတာ စိတ္ဝင္စားပါသလား။အေသးစိတ္ေလ့လာရန္