raw-html-encoded
raw-html-encoded

អំពីកម្មវិធី

GRAB តែងយកចិត្តទុកដាក់​លើការការពារ សុវត្ថិភាព សន្តិសុខ និងការប្រឈមមុខលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ របស់អ្នកដំណើរ និងដៃគូបើកបររបស់យើង។ អ្វីដែលជាអាទិភាពរបសយើង គឺធ្វើយ៉ាងណា​ឲ្យ​ កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់​ Grab នៅតែមានសុវត្ថិភាព តាមដែលអាចធ្វើបាន សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ ដោយលុបបំបាត់សកម្មភាពក្លែងបន្លំផ្សេងៗ។

យើងជឿជាក់ថា ‘ការរាយការណ៍ដោយទំនួលខុសត្រូវ’ ជាវិធីដ៏ល្អបំផុត ដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។ វិធីនេះអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គ្នា អាចផ្តល់ដំណឹងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន អំពីសកម្មភាពក្លែងបន្លំំណាមួយ មុនពេលដំណឹងនោះ​ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។ បើសិនបានសង្ស័យ លើដៃគូអ្នកបើកបរ អ្នកដំណើរ ឬ ដៃគូសហការរបស់​ Grab ប្រព្រឹត្ត​សកម្មភាពក្លែងបន្លំណាមួយ យើងនឹងសហការជាមួយអ្នក ដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានោះឲ្យបានឆាប់រហ័ស ហើយយើង​នឹងធានាថា អ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់សម្រាប់ការរាយការណ៍អំពីករណីនេះផងដែរ។

ដាក់ស្នើ ពត៌មានលម្អិតនៅទីនេះ

វិធីរាយការណ៍

យើងសូមធានាថា ការរាយការណ៍របស់អ្នក នឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាការសម្ងាត់។ ដើម្បីការពារអនាមិកភាពរបស់អ្នក ឲ្យបាន​​មួយកម្រិតទៀត យើងនឹងសង្ខេបការរាយការណ៍របស់អ្នក ជារបាយការណ៍មួយ ដោយ​មិនបង្ហាញ​ឈ្មោះរបស់អ្នកនោះទេ។

សម្រាប់ការរាយការណ៍ទាំងអស់ អ្នកត្រូវបញ្ចូលព័ត៌មានដូចខាងក្រោម:

  1. 01

  2. ការផ្តល់ព័ត៌មានពេញលេញ និង ពន្យល់ច្បាស់លាស់ អំពី​ការក្លែងបន្លំ និង​ផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗ នៃ​ករណីក្លែងបន្លំនោះ

  1. 02

  2. រៀបរាប់ពីរបៀប​ក្លែងបន្លំ ពី​មួយ​ដំណាក់កាល ទៅ​មួយដំណាក់កាល

  1. 03

  2. ដាក់ស្នើរ ព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់នៅទីនេះ here

រង្វាន់

តម្លៃនៃរង្វាន់របស់យើង ប្រែប្រួលទៅតាម​ផលប៉ះពាល់នៃករណីនីមួយៗ។ នេះមានន័យថា តម្លៃនៃរង្វាន់ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន ដោយផ្អែកលើផលប៉ះពាល់នៃហិរញ្ញវត្ថុ ទៅលើ Grab ឬ អ្នកប្រើប្រាស់។ នៅពេល យើង​ប្រជុំអំពីការវាយតម្លៃលើរង្វាន់ យើងតែងតែចោទសួរសំណួរមួយថា « ប្រសិនបើមាន​ករណីក្លែងបន្លំ តើផល់ប៉ះពាល់របស់​ករណីនោះ​ធំប៉ុណ្ណា? យើង​តែងគិត​ពី​ផល់​ប៉ះពាល់​ដ៏​អាក្រក់បំផុត និង​វិធានការណ៍នានាដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទាំងនេះ។

ប្រសិនបើយើងទទួលបានរបាយការណ៍ច្រើន ដែលមានបញ្ហាដូចគ្នា យើងនឹងឲ្យរង្វាន់ទៅអ្នកដែលបានរាយការណ៍មុនគេ ​ដែល​បានរាយការណ៍ ព័ត៌មានលម្អិតច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហានោះ។ ប្រសិនបើ ដំណោះស្រាយមួយ អាច​ដោះស្រាយករណីក្លែងបន្លំច្រើន យើងចាត់ទុករឿងទាំងនេះ ជាការក្លែងបន្លំតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនជាអ្នករកឃើញករណីក្លែងបន្លំ​​​បីយ៉ាង ​លើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយមួយ ហើយដំណោះស្រាយរបស់យើង គឺបញ្ឈប់យុទ្ធនាការនោះ ដូច្នេះអ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់តែមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលរង្វាន់នេះ ត្រូវបានកំណត់ដោយផលប៉ះពាល់នៃករណីក្លែងបន្លំនោះ។

សិទ្ធិក្នុងការទទួលរង្វាន់

Grab រក្សាសិទ្ធក្នុងការសម្រេច ថាតើ​ផលប៉ះពាល់ទាបបំផុត នៃ​ករណីក្លែងបន្លំនោះ មានដល់​កម្រិតណា ហើយថាតើ ករណីនោះធ្លាប់ត្រូវ​បាន​រាយការណ៍​រួចហើយឬនៅ។ ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ អ្នកគួរតែ:

 • ជាមនុស្សទី១ ដែលបានរាយការណ៍អំពីករណីក្លែងបន្លំជាក់លាក់​ណាមួយ

 • រាយការណ៍ករណីក្លែងបន្លំទាំងនោះ ដោយផ្ទាល់ និងមកកាន់ Grab តែមួយគត់។ ការបង្ហើប​ករណីណាមួយ​ទៅ​ភាគីទីបី ឬ បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្ត​ មុនពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហានោះជាមួយបុគ្គល​នោះ​​ អ្នកនឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ឡើយ។

 • រាយការណ៍ករណីក្លែងបន្លំទាំងនោះដោយផ្ទាល់មកកាន់Grab។ ការបង្ហើប​ករណីណាមួយ​ទៅ​ភាគីទីបី ឬ បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្ត​ មុនពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហានោះជាមួយបុគ្គល​នោះ​​ អ្នកនឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ឡើយ។

ការប្រគល់រង្វាន់

យើងនឹងប្រគល់រង្វាន់ជា​ទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់ USD $1000 ដោយផ្អែកលើ ទំហំ នៃផលប៉ះពាល់ និង​ភាពថ្មី​ នៃ​ករណីក្លែងបន្លំទាំងនោះ។ Grab សូមរក្សាសិទ្ធ ក្នុងការកំណត់តម្លៃនៃរង្វាន់​ ដោយគ្មានការពន្យល់់។ ការសម្រេចចិត្តរបស់យើង នឹងមិន​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរឡើយ ហើយយើង​នឹង​មិន​ឆ្លើយសំណួលើករណីក្លែងបន្លំនោះទេ។

ទំហំនៃការក្លែងបន្លំ

ទំហំនៃករណីស្ថិតក្នុងការក្លែងបន្លំ

តើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលអាចចាត់ទុកជាការក្លែងបន្លំ? ទាំងនេះជាឧទាហរណ៍។​​ សម្រាប់ករណីដែលគ្មានចែងក្នុងបញ្ជី​ខាងក្រោម​នេះ សូមរាយការណ៍មកកាន់ពួកយើង ហើយយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យ​មើលយ៉ាងលម្អិតទៅលើបញ្ហានោះ។

(ចុចករណីនីមួយៗ​សម្រាប់​ព័ត៌មានបន្ថែម)

 • អតិថិជនក្លែងបន្លំកូដបញ្ចុះតម្លៃ

  ភ្ញៀវបានបង្កើតគណនីជាច្រើនដើម្បីចង់ប្រើប្រាស់កូខបញ្ចុះតម្លៃ

 • អ្នកបើកបរក្លែងបន្លំចំនួនកក់

  អ្នកបើកបរលេងល្បិចបន្លំយកប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ដោយការកក់ដោយ ខ្លួនឯង

 • អ្នកបើកបរប្រើប្រាស់ កម្មវិធីមិនត្រឹមត្រូវ

  អ្នកបើកបរប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្លែងបន្លំ ដើម្បីទទួល ឬរើសការងារ ដើម្បីមិនអោយប៉ះពាល់ជាមួយ ពិន្ទុនៃការទទួលយកការងារ

 • អ្នកបើកបរបន្លំការកក់ដោយមិនទទួលភ្ញៀវ

  ការកក់ដែលគ្មានមនុស្សជិះ

 • គណនីត្រូវបានលួចប្រើប្រាស់

  គណនីរបស់អ្នកបើកបរត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយមនុស្សដទៃ ដើម្បីធ្វើអោយអ្នកបើកបរធ្លាក់ពិន្ទុ

 • អ្នកបើកបរក្លែងបន្លំំថ្លៃធ្វើដំណើរ

  អ្នកបើកបរ វាយបញ្ចូលថ្លៃបន្លែមផ្សេងៗ ឬភ្ញៀវបានប្រើប្រាស់ការកាតដែលមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីកក់ដំណើរដើម្បីទទួលបានការជិះដោយមិនគិតថ្លៃ

 • អ្នកបើកបរប្រើប្រាស់់ឧបករណ៍បន្លំទីតាំង

  អ្នកបើកបរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបញ្ជាក់ទីតាំងក្លែងបន្លំ ឬប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលបាន root ដើម្បីបង្កើតជាគណនីអ្នកដំណើរជាច្រើន

 • អ្នកបើកបរក្លែងជាអ្នកដំណើរដើម្បីជួយអ្នកបើកបរដទៃអោយទទួលបានការងារច្រើន

  អ្នកបើកបរ ប្រើប្រាស់គណនីភ្ញៀវរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយអ្នកបើកបរដទៃអោយសម្រេចតាមគោលដៅទទួលភ្ញៀវ

 • អ្នកបើកបរប្រើប្រាស់កម្មវិធីមិនត្រូវជំនាន់

  ប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ្នកបើកបរហួសជំនាន់ ដែលមិនត្រូវត្រឹមតាមការណែនាំ

ទំហំករណីក្រៅពីការក្លែងបន្លំ

មានករណីមួយចំនួន ដែលមិនចាត់ទុកថាជាករណីក្លែងបន្លំ ព្រោះផល់ប៉ះពាល់​នៃ​ករណីទាំងនោះមិនធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង ដូច្នេះ យើង​នឹង​ចាត់ទុកករណីនោះ ជាមោឃ:។

ករណីខាងក្រោមនេះ មិន​ត្រូវ​បាន​ចាត់ទុក​ជាករណី ក្លែងបន្លំទេ

• អតិថិជនព្យាយាមណែនាំខ្លួនឯង

ការមិនរាប់បញ្ចូល?

ករណីក្លែងបន្លំ ដែល​បណ្តាលមកពី​បញ្ហាបច្ចេកទេស មិនត្រូវ​បានរាប់បញ្ចូល​ក្នុង​កម្មវិធីនេះទេ។

យើងមិនតម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក បង្ហាញ​គណនីរបស់បុគ្គលជាក់លាក់ណាមួយ ដែល​ជា​អ្នកក្លែងបន្លំនោះទេ ប៉ុន្តែ យើងត្រូវការ ការរាយការណ៍ ដែល​បង្ហាញ​ពី​របៀបឬវិធីសាស្រ្តក្នុងការប្រព្រឹត្ត​សកម្មភាពក្លែងបន្លំនោះ។