ការប្រកួតបង្កើតទីតាំងជាមួយ Grab បានមកវិញហើយ!

ដើម្បីចូលរួមក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមជូនអ្នកបើកបរហ្គ្រេប ក្រុមការងារប្រតិបត្តិការផែនទី សូមណែនាំនូវកម្មវិធីប្រកួតដ៏ថ្មីមួយដែលហៅថា ការប្រកួតបង្កើតទីតាំង។
ការប្រកួតនេះអ្នកបើកបរអាចរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដោយក្នុង១ទីតាំងអាចទទួលបាន៤០០រៀល ជាមួយនឹងការបំពេញព័ត៌មានងាយៗដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាព និងវីដេអូខាងក្រោម។

កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

១. របៀបនៃការចូលរួមបង្កើតទីតាំង

២. ទស្សនាវីដេអូនៃការបង្ហាញពីការផ្ញើទិន្នន័យទីតាំង

៣. របៀបនៃការត្រួតពិនិត្យមើលទីតាំងដែលបានផ្ញើមកកាន់ Grab

→ សំរាប់ព័ត៍មានបន្ថែម:
លេខទូរស័ព្ទ: 098 800 145
ទំព័រហ្វេសបុក: KH Map Ops

កំណត់ចំណាំ៖
ក្រុមការងារមានសិទ្ធិបដិសេធចំពោះទីតាំងណាដែលមិនមានព័ត៍មានគ្រប់គ្រាន់ឬច្បាស់លាស់។​ ក្រុមការងារក៏មានសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌណាមួយក្នុងការប្រកួតនេះ។

សូមអរគុណសូមសំណាងល្អ!